Friday, March 29, 2013

INTERPRETASI ATAS INTERPRETASI SIMBOLICUMPenulisan ini telah diterbitkan di dalam Majalah SENIKINI #18 oleh Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara